Mp5 Cyber Station 網吧
黑沙環(灣)海邊馬路東華新邨第13座地下B-C
Est Marg Areia Preta Tong Va San Chun bl 13 r/c B-C
電話:28528698
電子郵件:mp5cyber1@macau.ctm.net
廣告:
黑沙環海邊馬路東華新邨第13座地下...28528698

新口岸國際中心第一座地庫...28707438

黑沙灣馬路15號A江海花園C鋪...28369900
簡介:

24小時網吧
 

分區:黑沙環
營業時間
24小時營業
 • 巴士路線

 • 東北大馬路/東華:  102X ,10B ,18 ,18A ,18B ,2A ,34 ,3A
 • 東北大馬路/南澳:  102X ,10B ,17 ,18 ,18B
 • 慕拉士巷:  10 ,10X ,18A ,1A ,2 ,28B ,29 ,6A ,H2
 • 東北大馬路/海濱:  18A ,2A ,30 ,34 ,MT3
 • 東北大馬路/廣華:  102X ,10B ,18 ,18A ,18B ,2A ,34 ,3A
 • 慕拉士/發電廠:  10 ,1A ,2 ,28B ,29 ,6A
 • 慕拉士/飛通大廈:  10 ,102X ,10B ,10X ,1A ,2 ,28B ,29 ,3A ,6A
 • 電力公司:  18 ,18B ,2 ,2A ,6A
 • 慕拉士巷:  30 ,34
 • 黑沙環新街/建華:  10B ,17 ,18 ,18B ,30 ,30X ,3A ,51A ,N1B
 • 黑沙環新街/南華:  25AX ,30 ,30X ,3A ,AP1 ,N1B
 • 勞動節大馬路/廣華:  25AX ,3AX ,73 ,AP1 ,N1A
                            
請點擊箭頭所指按鈕
選擇“瀏覽器”打開查看,即可下載或打開
APP