TDSM Dance Studio downLoad
澳門宋玉生廣場258號建興龍廣場14樓I,J座
Alameda Dr. Carlos d'Assumpção 258 Praça Kin Heng Long 14º I,J
電話:63264455
分區:皇朝
營業時間
星期一至日時段 6:30 PM 10:00 PM

巴士路線

26m | M253 宋玉生廣場 :
1A ,17 ,23 ,30X ,N1A
85m | M258 宋玉生廣場/東南亞 :
3AX ,17 ,60
97m | M251 捐血中心 :
3A ,3AX ,5X ,8 ,12 ,23 ,60 ,MT5
145m | M252 新口岸/科英布拉街 :
1A
169m | M249 新口岸/馬德里街 :
3A ,5X ,8 ,12 ,60 ,MT5
268m | M250 新口岸/柏嘉街 :
1A ,23 ,N1A ,N2
                            
請點擊箭頭所指按鈕
選擇“瀏覽器”打開查看,即可下載或打開
APP